wyszukiwanie zaawansowane
» FORMULARZ REKLAMACJI

FORMULARZ REKLAMACJI

 WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
(Prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)
 
…………………..                                                    ……………………..
…………………..                                                               (Miejscowość, data)
…………………..
     (Dane Konsumenta)
 

                                                                    
                                                                    
          
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony towar w dniu …………………. jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. i polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….......(opis wady towaru)
W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:
  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto…………………………………./przekazem pocztowym na mój adres ……………...…………………….…...……...* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)
 
 
  …………………….. 
    Data i Podpis Konsumenta
 
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić
 
Przejdź do strony głównej

Szukaj produktu

Dodatkowe opcje przeglądania

Opinia o produkcie

Polecam, wszystko w najlepszym porządku. Profesjonalizm, szybka dostawa, towar OK.
Ocena produktu 5/5
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl